Erik Oksavik og Ada Sofie Austegard ber deg som jobber i barnehage om å tørre å se etter barn som er utsatt for vold eller overgrep.

Tør du se?

– Det er enkelt å se om et barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep, så lenge du tør å se det, sier Ada Sofie Austegard i Stine Sofies stiftelse.

Sammen med prosjektkoordinator Erik Oksavik kommer hun til Barnehage 2016 for å vise deg hvor enkelt det er å oppdage et barn som utsettes for vold og overgrep. Du må bare tørre å se at det skjer.

Se hele programmet for Barnehage 2016.

– Det er enkelt å se, men mange voksne vil ikke tro at det skjer og da ser de det ikke. Samtidig synes mange voksne det er et vanskelig tema å snakke om. Vårt foredrag vil gjøre deg som barnehageansatt tryggere på å snakke med barna om overgrep, sier Erik Oksavik og Ada Sofie Austegard.

Stort omfang

Selv om det ikke finnes gode tall på hvor mange barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, så anslår man i snitt at hvert tiende barn utsettes for det. Altfor mange av disse blir aldri sett og Austegard og Oksavik er opptatt av at barnehageansatte må ta sitt ansvar.

– Barnehagebarn er statistisk sett mer utsatt for overgrep ettersom de ofte har større problemer med å uttrykke seg og si i fra. I en middels stor barnehage vil det derfor alltid være ett til to barn som enten blir slått eller utsatt for seksuelle overgrep. Jeg har snakket med barnehagefolk som har jobbet 20 år i samme barnehage og aldri sett ett barn som har vært utsatt for overgrep. Da begynner vi å lure, har de voksne i barnehagen gjort jobben sin? spør Austegard.

Må tilegne seg kompetanse

Litt av utfordringen med å avdekke overgrep er at det er for lite kompetanse på dette feltet i barnehagelærerutdanningen. Økt kompetanse er noe Stine Sofies Stiftelse har engasjert seg mye i for å få på plass.

– Det er viktig at alle dere som jobber i barnehage tar ansvar for egen kompetanseheving på dette området. Slik lærer du hvordan du skal håndtere en slik situasjon. Samtidig er det viktig at dere tidlig lærer barna hva som er rett og galt når det gjelder både vold og seksuelle overgrep. Vi lærer barn at alkohol og røyking ikke er lov, men ingen snakker om at overgrep er forbudt. Å bygge kompetanse hos barn er det viktigste vi gjør for å forebygge vold og seksuelle overgrep, sier Erik Oksavik.

Nå kan du ta ansvar for å heve kompetansen på et tabubelagt, men viktig tema på Barnehage 2016 torsdag 26. mai.

 

Del siden på: