Program

To stappfulle dager med barnehagefag!

Programmet til Barnehage 2016, Nordens største barnehagekonferanse, er nå klart.

Målet med konferansen er å bidra til å øke kvaliteten i barnehagene. 

Programmet til Barnehage 2016 består av flere parallelle sesjoner.

For kun 1.995 kroner får du to dager med inspirasjon og kunnskap, og du møter aktuelle bedrifter, utdanningsinstitusjoner og barnehagefolk fra hele Norge.

Meld deg på i dag!

* Vi tar forbehold om endringer i programmet og saloppsett.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer til Barnehage 2016 for å presentere de viktigste satsingene i stortingsmeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen», som ble lagt frem denne våren. 

Regjeringen vil blant annet styrke språkarbeidet i barnehagene og styrke samarbeidet mellom barnehage og skole, et tema statsråden kommer til å snakke mer om i sitt åpningsforedrag på Lillestrøm torsdag 26. mai. Han vil også snakke om hvordan sektoren og politiske myndigheter sammen kan løfte kvaliteten i barnehagene.

Trine Lise Olsen  er standup-komiker kommer med en en ærlig, rå og morsom forestilling om retten til å være seg selv. 
Skuespilleren og stand-up komikeren åpner Barnehage 2016 med sitt show «Æ har rett!». 39-åringen fra Finnmark vokste opp som barnehjemsbarn på 80-tallet. Hennes barndom har nå blitt til en forrykende forestilling hvor hun møter verden med en bunnløs ærlighet.

Både som utøver og menneske er hun utfordrende, overraskende, ikke så lite frekk og ikke minst varmt

Barnehagelærer Torill Fossum Stamnes kommer til Barnehage 2016 for å dele gode tips og ideer som er lette å ta med til uteområdet i din barnehage.

Hvordan kan du gi barna den beste anledningen til å forske og utfolde seg ute?

Vårtun barnehage i Steinkjer har bygd opp et kreativ og spennende uteområde hvor barnas lek har vært helt sentralt.

Et prosjekt som har resultert i at barnas frilek har fått et stort løft.

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk på Universitetet i Agder

Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i barnehagen, men da er det viktig hvordan du tolker, forstår og handler i forhold til barns atferd.

Er barnehagebarn for små til å mobbe andre? Ingrid Lund presenterer resultater basert på ny nasjonal og internasjonal forskning om mobbing i barnehagen, samt hvordan du kan forebygge mobbing i barnehagen gjennom konkrete tiltak.

Lene Chatrin Hansen er barnehagelærer og foredragsholder, og jobber med vold i nære relasjoner.
Statistisk sett er det minst ett barn i hver barnehage som utsettes for omsorgssvikt, overgrep eller vold. Å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig, er vanskelig. Dersom vi kjenner de berørte, blir det enda verre. Det utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig – og personlig. Og med det øker også risikoen for å gjøre feil. Er du trygg nok til å se barnet og håndtere en slik situasjon?

 

Kari Killén er sosionom, dr.philos. og forsker  Kari Killén er den i Norge som kan desidert mest om tilknytning når det gjelder små barn.  Hun har historien helt tilbake til den tiden ingen visste hva tilknytningsproblematikk en gang var.

Til tross for sine 81 år er hun fortsatt en av Norges mest populære foredragsholdere innenfor barnehagefaget og det er få som klarer å engasjere mer enn det Kari Killén gjør. 

Godi Keller er frilans-pedagog, foredragsholder og skribent. 

Læring blir i den pedagogiske debatten ofte likestilt med kognitiv læring - man skal lære seg begreper og samle kunnskap som kan uttrykkes i ord.

Det lille barnets læring er av en helt annen art, den skjer gjennom at det aktivt forbinder seg med fenomenene, øver livet praktisk og lekent. Denne læringen er langt mer effektiv enn den ren begrepsmessige, men den trenger tid og et frirom som gjerne blir ignorert av nettopp dem som slår til lyd for såkalt "tidlig læring".

Hvordan kan du se at et barn i barnehagen utsattes for vold og overgrep?
Hva gjør du dersom du ser et slikt barn? Hvordan kan du avdekke og ikke minst forebygge overgrep gjennom samtaler med barna og ikke minst foreldrene?


Ada Sofie Austegard og Eirik Oksavik fra Stine Sofies Stiftelse gir deg gode råd på veien mot en tryggere barndom for de minste.

Playful Learning 

Læring skjer når barn er aktive og engasjerte i meningsfulle og praktiske aktiviteter, som stimulerer dem til å tenke, reflektere og utvide deres egne  mentale ideer. 

Lisbeth Hatten er ansvarlig for det pedagogsike innholdet i Lego Education, hvor

Playful Learning er selve kjernen i læringsfilosofien. 

I Playful Learning er målet at barn gjennom lek og samarbeid med andre barn utvikler sine kreative, kognitive, sosiale og emosjonelle ferdigheter, samtidig som de tar kreativt lederskap for egen læring.

 

Friluftsliv og sunt kosthold er tilbud mange foreldre verdsetter i barnehagen. Hvordan kan du få hele barnehagen til å jobbe systematisk med økologisk dyrking av mat som en del av fagfeltet natur, miljø og teknikk?

Barnehagelærer Heidi Buvang i Tusseladden barnehage i Tromsø har siden januar 2015 jobbet i prosjektet fra jord til bord - økologisk dyrking i barnehagen i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Et prosjekt som nylig vant Forskerfrøprisen.

På Barnehage 2016 vil hun fortelle mer om hvordan Tusseladden har lyktes så godt med å danne en felles økologisk plattform for hele barnehagen og med involvering fra foreldrene.      

 

Einar Øverenget – filosof, forfatter og foredragsholder. 

Alle søker etter det gode liv. Utfordringen er å finne oppskriften på et lykkelig liv og ikke la jakten på lykken gjøre oss mer ulykkelige enn lykkelige?

Hva legger vi egentlig i et godt liv og hvordan er vi i møte med våre medmennesker som også søker den samme lykken?

Ståle Luther er leder av Statens barnehus i Tromsø, Lise Folkestad er politioverbetjent – koordinator for familievold og seksuelle overgrep.

En presentasjon av hvordan Statens barnehus og politiets etterforskere jobbet sammen i den omfattende overgrepssaken i Tromsø i 2015. Hvordan var samarbeidet med barnehagen og kommunen?
Aleksander Gamme tar deg med på et episk eventyr gjennom isødet Antarktis og deler sine viktigste verktøy innen selvledelse. 

Med solide doser humor, galskap og selvironi gjør han et ærlig dypdykk i egen psyke under ekspedisjonen og vil utfordre deg til å ta et oppgjør med egen motivasjon, innstilling og ambisjon.

Line Melvold er terapeut, veileder og forfatter.
Når vi snakker om relasjonskompetanse med barn, er det alltid barnas rettigheter og behov som skal stå i sentrum. Ikke de voksnes behov og ønsker.

Line Melvold setter menneskeverdrefleksjon under lupen, med intensjon om å løfte frem mer mot hos barnehageansatte med følgende budskap: Det er på tide å skape en tilbakemeldingskultur som ivaretar barnas rettigheter.

Angst er bra! Det sier dosent Kirsten Flaten ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Hun har forsket mye på angst hos små barn og sett på hvordan vi kan lære barna å håndtere frykten eller ubehaget de opplever. Kirsten Flaten vil gjennom egen forskning og erfaring vise hvordan du kan bistå til å hjelpe et barn med angst og lære deg å skille mellom sunn og god angst, og når ubehaget er så stort at det er en type angst som må jobbes med

Prosjektleder Kristina Kvåle (bildet) og rådgiver Victoria Elise Olsen, Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har laget et system for kvalitetsutvikling i barnehagen som gir god informasjon om tilstanden i barnehagene og har flere verktøy til støtte i kvalitetsarbeidet.

Kristina og Victoria kommer  for å fortelle hvordan du kan ta i bruk dette for å bidra til god kvalitet i din barnehage.

 

Hvordan gi barna naturglede og hva skal til for at friluftsopplevelser blir varige? Det er to viktige spørsmål som Lars Maanum vil gi deg svar på i sitt innlegg på Barnehage2016.
Lars Maanum er en nestor innen arbeid med naturglede i barnehagen og har blant annet skrevet boken «Mangfoldig naturglede i barnehagen». – Alt jeg har lært om naturen har jeg lært sammen med barn, sier Maanum. 

 

«Gode barnehager for barn i Norge» og «Blikk for barn» er to pågående forskningsprosjekter som kartlegger kvaliteten på tilbudet til de yngste barna i barnehagen.

Resultatene som så langt er presentert har vakt oppsikt. Forskningen gir ny kunnskap som blir viktig i arbeidet med å utvikle barnehagetilbudet i Norge.

Til Barnehage 2016 kommer Elisabeth Bjørnestad og Ellen Os, to av de mest sentrale forskerne i prosjektene, for å presentere resultater fra forskningen som også inkluderer nye funn som forskerne har gjort i løpet av vinteren og våren 2016.

Høgskolelektor Terje Melaas utfordrer de voksnes rolle i barnehagen. Mange barn viser initiativ til å leke, men kommer sjelden i gang eller blir avbrutt. Barns lekeinitiativ er vanskeligere enn man skulle tro.

En del av disse er gutter og havner i konflikter, hvor aggresjon vinner over lek. Hva gjør vi? 

Mye lek i barnehagen befinner seg mellom kjedelig og på grensen til avbrudd. Vi skal ikke bare se, vi må vite hva vi skal se etter og få ut fingeren til praktisk lekehandling – hvilket kan innebære å nedprioritere en rekke andre ting.

Ingvild Grove er barnehagelærer og Cand. Polit.

I barnehagen utforsker vi gjerne språket gjennom de tre språkelementene, innhold, form og bruk. God kjennskap til disse gjør det lettere å identifisere språkvansker, velge rett tiltak og sikre et godt og helhetlig språkmiljø i barnehagen.

Men hvordan kan vi bidra til å styrke og videreutvikle språkarbeidet?

Ingvild Aas Grove vil se på hvordan vi kan utfordre barna språklig blant annet gjennom bevisst bruk av det abstrakte språket i refleksjon og undring.

 

Margrete Wiede Aasland er sexolog.
Hva gjør du om et barn leker seksuelle leker i barnehagen? Hva svarer du om barnet spør om egen seksualitet eller opphav?

Sexolog Margrete Wiede Aasland påpeker at det ikke er uvanlig at et barn onanerer, men det er viktig at de voksne i barnehagen vet hvordan de skal håndtere det. 

Nina Johannesen jobber på Likestillingssenteret
Alle barn skal utvikle seg og ha muligheter til å utfolde seg – uavhengig av kjønn og annen bakgrunn.

Likevel viser det seg å være vanskelig å ha et likestillingsperspektiv i praksis. Barn blir begrenset av tradisjonelle kjønnsroller og stereotypier, blant annet gjennom kommersialisering.

Nina viser hvordan du kan motvirke stereotyper og gi rom for ulike kjønnsuttrykk i barnehagen. 

Målfrid Bleka, jobber med flerkulturelt arbeid i barnehagen.
Hvordan kan mangfold bidra til å styrke fellesskapet i barnehagen? Målfrid Bleka er rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

Gjennom forskning og eksempler fra praksis vil hun belyse hvordan barnehager kan skape et inkluderende lekemiljø, la flerspråklighet bli en del av barnehagens pedagogiske arbeid, samt vise hvordan du kan oppnå et godt samarbeid med foreldrene, på tvers av etnisitet, religion og kultur.

 

Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage – skole

Hva er en fortelling og hvordan lærer barn seg å fortelle? Og, ikke minst: Hva er viktig for barn når de forteller? Trude Hoel er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger. I sitt foredrag vil hun belyse hvordan barnehage og skole ofte vurderer barns muntlige fortellinger på ulike måter – og hvilke konsekvenser dette kan få for barnet i overgangen mellom barnehage og skole. 

 

Kjetil Rolness er  sosiolog, forfatter og artist.
Kvinnen rår over hjem og barn. Kvinnen er innkjøpssjefen. Kvinnen overtar stadig flere mannsbastioner – i utdanning, offentlighet og næringsliv, mens mennene lurer på hva som skjedde? 

Kjetil Rolness lover et annerledes og underholdende skråblikk på likestillingslandet Norge, hvor han tegner et litt annet bilde av kvinner i dag, enn de tradisjonelt har vært fremstilt.

Del siden på: