Med hodet kaldt og hjertet foran

Hvis barn fikk velge mellom en doktorgrad eller varmegrad, så vil de fleste barna velge varmegradene. Er vi så opptatt av å fylle barnehagen med faglig kompetanse at vi glemmer det viktigeste, omsorgsmenneske? 

Vi har aldri vært så godt utdannet i Norge som vi er i dag og blant annet i barnehagene er det blitt et høyt faglig nivå blant de ansatte. Men har målet om faglig kompetanse gått på bekostning av personlig kompetanse? 

– Ja, mener barnevernspedagog Bianca Simonsen. Men det er først og fremst ikke barnevernspedagogen som uttaler seg, men fostermamma, tvillingmamma og enken Bianca som gjennom egne livserfaringer har fått kjenne at hjerte må være foran det kalde hodet i vanskelige situasjoner.  

– Selv om du som jobber i barnehagen innehar mye faglig kunnskap, er ikke det alene avgjørende for om du klarer å hjelpe et barn. Det handler om kjemi og evnen til å se de menneskene du skal hjelpe. Da holder det ikke bare med teori og verktøy. Du må tåle å stå i det vanskelige sammen med dem, prioritere tid og noen ganger innse at dette er hjelpen du kan gi, sier Bianca Simonsen. 

Se hele programmet for konferansen

Hun kommer til Barnehage 2018 med foredraget «Med hodet kaldt og hjerte foran – gode fagfolk vokser med et smil om munnen». Bianca vil løfte opp den viktige faktoren i alt hjelpearbeid med barn – deg. 

– Forskning viser at vi ofte byr på en faglig avstand mellom oss selv og de vi skal hjelpe fordi vi er redd for å gjøre større skade eller ikke kunne hjelpe. Barn og unge er de som lider mest under denne «frykten». Hva er så dette relasjonelle motet? spør Bianca Simonsen. 

Foredraget legger til rette for kunnskap og enkle verktøy som vil gi deg større relasjonelt mot, mer trygghet og større åpenhet i møte med barn og voksne i krise og sorg. Du vil i større grad kunne møte mennesker med hodet kaldt og hjerte foran. 

Din personlige kompetanse i møte med mennesker i vanskelige livssituasjoner er helt avgjørende, men ikke så ofte prioritert. Her er det ofte teorier og fag som får oppmerksomhet og anerkjennelse.  

– Det finnes gode og dårlige utgaver av oss alle. Hvilken utgave av deg er det barn og dine kolleger møter i barnehagen? Det handler i bunn og grunn om hvordan du er i møte med dine kolleger.  Hvordan påvirker du dine omgivelser på godt eller vondt og det store spørsmålet. Hvem blir andre i møte med akkurat deg, sier Simonsen.

Meld deg på Barnehage 2018

Bianca Simonsen:
Bianca ble kjent for det norske folk i 2012 da hun delte sin historie i boken Etter verdens ende- en historie om å velge livet. I boken forteller hun om da hun som 31 åring opplevde sitt livs største utfordring da mannen hun elsket tok sitt eget liv, og hun ble enke og alenemor til tvillinggutter og fosterbarn. Boken ble en bestselger. Hennes kompetanse på kommunikasjon, relasjon og mennesker i utfordrende livssituasjoner er svært etterspurt i flere sektorer.

Del siden på: