Høgskolelektor og forfatter Terje Melaas kommer på Barnehage 2016 for å snakke om barn og lek. Foto: Trine Jonassen, Barnehage.no

Leken er viktigere enn realfag

– Mange barn viser initiativ for at de vil leke, uten at de voksne ser det. Enten fordi de ikke har kompetanse eller tid. Det er en alvorlig trussel mot barnets utvikling. 

Det sier høgskolelektor og forfatter Terje Melaas. Han kommer snart ut med boken «Se meg, jeg vil leke», som også er tittelen på foredraget han skal holde på Barnehage 2016. 

Meld deg på Barnehage 2016 her

Må være støttespillere

Terje Melaas er opptatt av at leken må ha en helt sentral plass i barnehagedagen og at de voksne må være støttespillere på veien. 

Han trekker frem gutteleken som et eksempel hvor de voksne ofte bryter inn på grunn av støy og brutalitet. 

– En del gutter har en voldsommere lek som tar mye oppmerksomhet. De er gjerne inspirerte av superhelter og er gode på «slåssing og dreping». Problemet er at disse guttene ofte blir stanset i leken og bedt om å være stille, sier Melaas.

– Hva bør de voksne gjøre i stedet for stanse leken?

– De må gå inn i leken som en deltaker og spille på det guttene holder på med. Ofte innebærer gutteleken en aggressiv lek som utløser at de blir sinte på hverandre. Her kan det oppstå en konflikt og dertil mer støy, sier han og fortsetter. 

– Hvis en voksen kan komme inn og eksempelvis introduserer en fiende fra utsiden, vil guttene i samarbeide om å bekjempe en felles fiende i stedet for hverandre. En slik form for voksenstøtte i leken vil bidra til økt samspill og sosial kompetanse mellom guttene, forklarer han.   

Terje Melaas mener barnehagens arbeid med lek og samspill må bli mer målrettet. Samtidig minner han om at noe av det vanskeligste med pedagogikken er å finne balansen mellom barnets lek, hvor de voksne skal gripe inn og hvordan de skal gripe inn uten å overta leken. 

Ser ikke leken 

Gjennom mange år med studier av barns lek har Melaas registrert at altfor mange barn aldri kommer i gang med leken eller blir avbrutt av de voksne fordi de ikke ser leken eller forstår hva barnet holder på med. 

– Det er veldig alvorlig for utviklingen av barnets sosiale kompetanse. Å være i en sosial gruppe med andre barn er blant annet forebyggende mot mobbing senere i livet, påpeker Melaas. 

– Hvorfor er leken så viktig for barna?

– Barn som leker får muligheten til å være glade. Massiv forskning viser dessuten at glede er viktigere enn læring hos små barn. Når barnet leker, viser forskning at det leser bedre på skolen. Studier viser også at lekende barn scorer bedre på kognitive tester som 15-åringer. 

Med andre ord, det er mange viktige forhold med leken som peker på at den er viktigere enn å bygge realfagskompetanse hos barnehagebarn, sier Terje Melaas. 

Vil du høre mer om Melaas sitt budskap om barns lek? Hør han på Barnehage 2016 fredag 27. mai klokken 12.00. 

Del siden på: