KOMMER TIL BARNEHAGE 2016. Lene Chatrin Hansen er barnehagelærer og forfatter vil forsøke gi deg tryggheten til å håndtere en vanskelig utfordring til det beste for barnet.

De sårbare barna – hvordan kan du hjelpe?

Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig. Men hvordan kan du se at et barn sliter og hva kan du gjøre for å hjelpe? 

Det kan være mange årsaker til at et barn endrer atferd. En skilsmisse, et dødsfall eller en annen plutselig endring i livssituasjonen kan prege et barn i en periode. Men endret atferd kan også indikere mer alvorlige hendelser i barnets liv, som seksuelle overgrep, psykisk eller fysisk vold. Da er det viktig at du som voksen oppfatter hva som er galt og ikke minst vet hvordan du skal gripe inn for å hjelpe de sårbare barna. Er du trygg nok på deg selv til å håndtere en slik utfordring?

Aldri alene

Lene Chatrin Hansen er barnehagelærer og forfatter, og kommer til Barnehage 2016 for å forsøke gi deg tryggheten til å håndtere en vanskelig utfordring til det beste for barnet. 

Hun har snart 30 års erfaring i arbeidet med barnehagebarn. Hun vet at det å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig, er vanskelig. Det utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig – og personlig. Og med det øker også risikoen for å gjøre feil. 

« – De færreste av oss kan klare å stå i en slik sak alene, men alle kan gjøre noe»

– I situasjoner hvor du står overfor et barn som har det vanskelig, er det viktig at du ikke står alene i saken, men har en trygg og god kollegagruppe rundt deg. Først og fremst handler det om å bygge tillit. Både sammen med barn og kollegaer. Du må være trygg på neste skritt og du må lære å be om hjelp, både innad i barnehagen, men også overfor andre instanser. De færreste av oss kan klare å stå i en slik sak alene, men alle kan gjøre noe, sier Lene Chatrin Hansen.

I barnehagen er de voksne opptatt av at alle barna skal ha det bra. Det skal være en god dialog med foreldrene og kollegene i mellom. Ofte kan det dukke opp utfordrende situasjoner som oppleves ubehagelig. 

– Dersom vi kjenner de berørte godt, blir det enda verre å håndtere situasjonen på best mulig måte. Da må du være trygg, både på deg selv, kompetansen din, og på at du får støtte i personalgruppa. 

Hva vi tenker og gjør

Det finnes ifølge Hansen ingen fasit på hvordan et barn som utsettes for overgrep agerer. Sårbare barn kommer i mange ulike innpakninger. 

– Du må vite hva du skal se etter og hvordan du kan nærme deg en større forståelse av hva barnet sliter med. Observerer du barnet over tid, vil tegnene bli tydeligere.  Vi kan for eksempel få mye informasjon om barnet og barnets livssituasjon gjennom å observere barns lek. Leken kan fortelle oss både hva barnet sliter med og gi oss en pekepinn på hvordan vi kan hjelpe barnet videre, sier Hansen. 

Å se barnet er viktig, men enda viktigere: Hva gjør du når du har sett det barnet? Hver og en av oss opparbeider oss overlevelsesstrategier i møtet med barn som har det vanskelig. Hvordan reagerer for eksempel hjernen din på en slik utfordring? Og hvordan reagerer hjernen til barnet som er utsatt? Vi må ha kunnskap om hjernen for bedre å forstå både egne og barnets overlevelsesstrategier.

 – De voksne må rett og slett lære seg hvordan de selv reagerer når et barn endrer atferd. Samtidig som vi vet noe om hvordan et barn som utsettes for traumatiske erfaringer kan reagere.  Dette kommer jeg til å snakke en god del om i mitt foredrag, sier Hansen. 

Les også: Program Barnehage 2016

Del siden på: