DELER IDEER FOR UTELEK. Torill Fossum Stamnes vil dele mange av de gode ideene fra egen barnehage under sitt foredrag på Barnehage 2016. Foto: Fotograf Morten Ovesen

Bli god på realfag

Ønsker du å bli bedre på å bruke realfag i uteleken? Da bør du ikke gå glipp av foredraget til Torill Fossum Stamnes i Vårtun barnehage.

I 2015 vant Vårtun barnehage Forskerfrøprisen fra Naturfagsenteret for sitt arbeid med å tilrettelegge for realfag i uteleken og uteområdet. En pris barnehagen har fått som følge av et målrettet arbeid over mange år.  

(Saken fortsetter under bildet)

 

– Målet vårt var å presentere et uteområde som var i endring og utvikling, med stadige nye innslag som stimulerer barnas utforskertrang og oppdagerglede. Med fokus på barns lek, læring og medvirkning ble utelekeplassen en stor del av vårt pedagogiske innhold, forteller Torill Fossum Stamnes (bildet).

Deler gode ideer med deg

På Barnehage 2016 vil hun dele mange av de gode ideene fra egen barnehage med deg og vil gjennom eksempler vise hvordan du enkelt kan tilrettelegge for realfag i uteleken.

– Jeg vil vise mange småsnutter med videoer med barn i lek på uteområdet. Mange beskrivende bilder med gode ideer til tilrettelagt utelek. Det vil bli inspirasjon til god vannlek, og realfagrelaterte aktiviteter i hverdagen og barns lek, sier den engasjert barnehagelærer.

Fysikk

Vårtun barnehage ligger i en åsside i Steinkjær og har et spesielt naturlig utgangspunkt for realfaget fysikk. Gravitasjonen påvirker det meste av leken ute når vi aker, husker, hopper, kaster, bygger opp og river ned, sykler og har vannlek.              

– Gjennom leken erfarer barna. De er med når vi utfører ulike jobber på utelekeplassen vår. De deltar, tenker ut løsninger, utfører og undrer. Det er viktig at barna føler mestring og at de føler de er viktige for at vi skal klare denne jobben. De får et eierforhold til prosjektene, og følger spent med på utviklingen, forteller Stamnes.

– Hvorfor er utelek så viktig for deg?

– Vi i norske barnehager er mye ute. Barna tilbringer mye tid ute i barnehagen. Kanskje bør vi bruke uteområdet slik rommene inne i en barnehage blir brukt? Inne er vi flinke til å dele oss opp i grupper, skjerme leken og sette i gang aktiviteter. Når man kommer ut, kan det ofte bli litt "fri flyt" og de voksne blir dem som går rundt og teller og har oversikt. Jeg sier ikke at det er sånn overalt, men det hender. Ved å lage rom og møtesteder for skjermet lek ute, legger man til rette for utforskning og utvikling, sier Torill Fossum Stamnes.

Vil du høre mer fra den engasjerte barnehagelæreren i Vårtun barnehage. Hør hennes foredrag på Barnehage 2016.

Del siden på: