Barn mobber andre barn – uten at de voksne griper inn

Det viser en ny norsk studie. Forskningsleder Ingrid Lund kommer til Barnehage 2016 for å legge frem forskningsresultatene og fortelle hva du kan gjøre for å forebygge mobbing i din barnehage. 

– De voksne har en stor jobb å gjøre og et stort ansvar for å forebygge mobbing i barnehagen, sier forskningsleder i prosjektet «Hele barnet, hele løpet; mobbing i barnehagen», Ingrid Lund.

Hun var en av foredragsholderne på konferansen «Mobbing i barnehagen» i januar i år, hvor Ingrid Lund fikk toppscore av forsamlingen for sitt foredrag basert på forskningsresultatene fra prosjektet «Hele barnet, hele løpet; mobbing i barnehagen».

Nå får du muligheten til å høre henne på Barnehage 2016 torsdag 26. mai. hun både vil legge frem resultater fra studien, og snakke mye om hvordan barnehagen kan forebygge mobbing.

Meld deg på Barnehage 2016 i dag.

Holdes utenfor i leken

– Men hva karakteriseres som mobbing i barnehagen?

– Ekskludering fra lek hvor barnet gjentatte ganger bevisst blir holdt utenfor, er den mest vanlige formen for mobbing i barnehagen. Det er svært alvorlig når barn holdes utenfor. Leken er hele grunnlaget for den sosiale og emosjonelle utviklingen til barnet, sier Lund.

Det studien videre avdekker er at mange voksne ikke griper inn når et barn blir holdt utenfor. De kan i en travel hverdag lett gå forbi, bagatellisere og la barna selv ordne opp i leken.

– Vi er nå inne i kjernen til hele problemet med mobbing i barnehagen, for det er de voksne som er ansvarlige for relasjoner kvalitet i barnehagen, er den klare beskjeden fra Ingrid Lund.    

Ser ikke barnet

Hun påpeker at enkelte barn er mer sårbare enn andre og trenger derfor mer hjelp til å komme inn i leken.

– Barn som utsettes for mobbing, er ofte de stille barna som trekker seg tilbake og ikke så lett blir sett. Disse barna er fullstendig avhengig av at de voksne ser dem og hjelper dem inn i leken. Problemet er at disse barna ofte havner i skyggen for de barna som krever ekstra oppmerksomhet. Her har barnehagene en stor jobb å gjøre i henhold til bevisstgjøring av de voksnes ansvar, sier Ingrid Lund.

Meld deg på Barnehage 2016 og få med deg Lund og over 20 andre foredragsholdere på Nordens største barnehagekonferanse.

Del siden på: